MAŠINŲ NUOMA ORO UOSTE KAUNE  VILNIUJE  BEI PALANGOJE

Ką daryti, jeigu “Ieškau, kas nuomoja automobilius oro uostuose?” Šią minutę atsakymas būtų labai paprastas “Peržiūrėkite nuomojamų automobilių sąrašą”. Perskaitykite nuomos sąlygas ir surinkite telefono numerį paspaudę mygtuką skambinti – tiesiai iš tinklapio. Mes patikrinsime grafiką, ir jeigu jūsų norimas automobilis bus tuo metu užimtas – pasiūlysime alternatyvą. Turime didelį automobilių nuomos parką ir galime surasti tinkamą automoblį praktiškai visiems iki vieno…

BMW MAŠINOS NUOMA

Bmw automobilių nuoma

Bmw nuoma E90 Kaune Vilniuje Palangoje – mašinų nuoma visą parą 24 valandas

VOLKSWAGEN GOLF V NUOMA

Penktas golfas nuomai oro uoste

Penkto golfo dyzelio nuoma oro uoste Kaune Vilniuje Palangoje su pristatymu

OPEL CORSA NUOMA

Benzininio automobilio nuoma oro uoste

Mažalitražio automobilio nuoma Opel Corsa 1.2 benzinas. Sąnaudos 5,5 litro benz.

UNIVERSALO NUOMA – CITROEN C5 

Mašinų auto nuoma oro uostuose Lietuvoje

Autocar.lt mašinų nuoma oro uoste Kaune Vilniuje Palangoje oro uoste visą parą

2 IR 4 DURŲ GOLF NUOMA

Dviejų durų Volswagen golf nuoma penktos kartos

Volkswagen Golf nuoma su automatine pavarų dėže du modeliai 4 durų ir 2 durų

MINVENŲ NUOMA – RENAULT ESPACE IV

Minivenu nuoma oro uoste

Miniveno Renault Espace IV nuoma Kaune Vilniuje Palangoje oro uoste visą parą

FORD DYZELIO NUOMA

Ford mašinos nuoma Karmėlavoje Vilniuje

Ford automobilio nuoma oro uoste – dyzelinas 6 litrai 100 km – nereikia užstato

MINIVENAS PEUGEOT 807 NUOMAI

Peugeot 807 minivenas nuomai

Minivenų nuoma oro uoste – pristatome visus minivenus visą parą rezervavus >>

VISUREIGIŲ NUOMA – RENAULT DUSTER

Visureigių nuoma Kaune Vilniuje Palangoje

Visureigių nuoma oro uoste AutoCar.lt – geros sąlygos be užstato su pristatymu

SEPTINTAS GOLFAS NUOMAI

Naujo Golfo nuoma oro uoste

Septinto Golfo nuoma Kaune Vilniuje Palangoje – Naujas VW Golf automobilis

AUTOMOBILIŲ NUOMOS SĄLYGOS

Nuomos terminas ir Automobilio perdavimas Nuomininkui

Pasirinkite savo oro uostą:

2.1. Laikoma, kad Automobilis perduodamas Nuomininkui šios Sutarties pasirašymo momentu. Sutartis kartu yra ir Automobilio priėmimo – perdavimo aktas Nuomininkui.
2.2. Abi šalys patvirtina, kad Automobilis yra techniškai tvarkingas ir tinkamas eksploatacijai. Kartu su Automobiliu perduodami būtini Automobilio naudojimo dokumentai.
2.3. Nuomininkas atsako už Automobilį ir jo eksploatacijos pasekmes nuo Sutarties sudarymo momento.
2.4. Automobilį Nuomininkas privalo grąžinti iki sutartyje nurodyto nuomos termino pabaigos tokios būklės, kokios jis buvo gautas, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą.

Nuomos mokestis ir atsiskaitymai

3.1. Nuomininkas Sutarties sudarymo metu Nuomotojui perduoda _____ EUR užstatą.
3.2. Automobilio nuomos mokestis už parą _____ EUR. Visas Automobilio nuomos mokestis už _______parų yra ______ EUR.
3.3. Užstatas ir nuomos mokestis sumokamas Nuomotojui Sutarties sudarymo metu.

Šalių teisės ir pareigos

4.1. NUOMOTOJAS:

4.1.1 įsipareigoja, vadovaujantis šios Sutarties sąlygomis, perduoti Nuomininkui Automobilį bei jam naudoti reikalingus dokumentus, ir suteikti teisę juo naudotis Sutartyje numatytą laikotarpį;
4.1.2 įsipareigoja nuomos laikotarpiu nesuteikti teisės naudotis Automobiliu kitiems asmenims bei nesinaudoti Automobiliu pats be Nuomininko išankstinio raštiško sutikimo;
4.1.3 turi teisę pareikalauti, kad Nuomininkas, Sutarties vykdymo metu, nedelsdamas sudarytų sąlygas Automobiliui apžiūrėti, siekiant įvertinti jo būklę;
4.1.4 turi teisę naudoti užstatą pagal šią Sutartį, susidariusiems Nuomininko finansiniams įsipareigojimams vykdyti, ar Nuomotojui padarytai žalai bei nuostoliams atlyginti;
4.1.5 turi teisę pareikalauti, kad Nuomininkas atlygintų visus nuostolius viršijančius užstato dydį;
4.1.6 turi teisę, šios Sutarties numatytais pagrindais, nutraukti Sutartį nepasibaigus jos galiojimo terminui arba pasibaigus galiojimo terminui, atsiimti Automobilį
4.1.7 neprisiima atsakomybės už Nuomininko patirtus nuostolius dėl Automobilio gedimo.

4.2 NUOMININKAS:

4.2.1 turi teisę, laikantis Sutarties sąlygų bei Lietuvos Respublikos teisės aktų, naudoti ir valdyti Automobilį, pagal jo tiesioginę paskirtį;
4.2.2 Perdavus Automobilį naudotis tretiesiems asmenims, Nuomininkas ir toliau lieka atsakingas pagal šios Sutarties nuostatas Nuomotojui;
4.2.3 įsipareigoja laiku sumokėti Nuomotojui užstatą, nuomos mokestį bei kitus galimus mokėjimus;
4.2.4 įsipareigoja saugiai, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų, rūpestingai eksploatuoti Automobilį, savo sąskaita dengti Automobilių eksploatavimo išlaidas,
4.2.5 netransportuoti degių ar pavojingų medžiagų, narkotinių medžiagų ar kitų daiktų, kurių laikymas, gabenimas yra draudžiamas pagal įstatymus, nedalyvauti lenktynėse, nenaudoti jo kaip mokomojo ar taksi automobilio;
4.2.6 neeksploatuoti automobilio už Lietuvos Respublikos ribų prieš tai nesutarus su Nuomotojų ir negavus iš jo raštiško sutikimo. Pažeidęs šį punktą Nuomininkas įsipareigoja sumokėti nuomotojui 300 EUR per 5 kalendorines dienas;
4.2.7 įsipareigoja atlyginti nuostolius, kurie atsirado Nuomininkui pažeidus Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės įstatymus;
4.2.8 vienos paros leidžiamas kilometražas yra 400 kilometrų, viršyjus, skaičiuojama mokestis 0.06 EUR už kiekvieną viršytą kilometrą.
4.2.9 įsipareigoja neperduoti teisės naudotis Automobiliu tretiesiems asmenims be Nuomotojo raštiško sutikimo;
4.2.10 įsipareigoja, pasibaigus Sutarčiai ar ją nutraukus, nedelsiant perduoti Automobilį Nuomotojui; Automobilis laikomas grąžintas Nuomotojui nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.
4.2.11 įsipareigoja nedelsiant informuoti Nuomotoją apie Automobilio sugadinimą, vagystę ar techninius gedimus, nustoti naudotis Automobiliu, jei jo tolesnis eksploatavimas gali pabloginti Automobilio būklę;
4.2.12 įsipareigoja vykdyti kitus šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;
4.2.13 įsipareigoja degalus į Automobilį pilti tik oficialiai veikiančiose degalinėse.

Draudimas, rizika ir atsakomybė

5.1. Automobilis yra apdraustas:
5.1.1. Privalomuoju transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės draudimu, kuris galioja ES šalyse(visi automobiliai); 5.1.1. Kasko draudimu, galiojančiu ES šalyse (išskaita – 150 EUR)(tik tie automobiliai, kurie apdrausti KASKO draudimu);
5.2. Nuomininkas privalo, atsitikus draudiminiam įvykiui, nedelsiant informuoti vietos policiją, gaisrinę ar kitas oficialias atitinkamas institucijas (jų išrašomas įvykio užfiksavimo dokumentas yra pagrindas draudiminei išmokai), taip pat nedelsiant pranešti Nuomotojui.
5.2. Atsitikus draudiminiam įvykiui, jei draudiko išmokėtos išmokos dydis nepadengia visos su Automobilio netekimu, praradimu, sugadinimu, kilusios žalos Nuomotojui ar tretiesiems asmenims, tai nepadengtą žalos dalį, per 5 kalendorines dienas nuo draudiko išvadų pateikimo, Nuomotojui ar tretiesiems asmenims privalo sumokėti Nuomininkas. Nuomininko asakomybė ribojama nuo 150 EUR iki 450 EUR.
5.4. Nuomininkas nuo Automobilio perdavimo momento prisiima visą atsakomybę už Automobilio bei jame esančių daiktų išsaugojimą, atsitiktinę žuvimo riziką ir už Automobiliu keliaujančių keleivių sveikatą, patirtus sužalojimus arba žūtį, ir už trečiųjų asmenų patirtą žalą.
5.5. Nuomininkui vėluojant grąžinti Automobilį ilgiau nei valandą laiko, Nuomininkas įsipareigoja Nuomotojui sumokėti po X,- EUR už kiekvieną papildomai vėluojamą valandą per 5 kalendorines dienas nuo šios sutarties 1.1. punkte nurodytos datos. Šiam punktui taikomas žmoniškumo principas.
5.6. Automobilio negrąžinus sutartyje numatyta tvarka, už kiekvieną pradelstą dieną grąžinti automobilį bus skaičiuojama X,- EUR kompensacija.
5.7. Nuomininkui pametus Automobilio dokumentus ar raktus, Nuomininkas įsipareigoja
Nuomotojui sumokėti 150 EUR sumą per 5 kalendorines dienas nuo šios sutarties 1.1. punkte nurodytos datos.

Automobilio grąžinimas Nuomotojui

6.1. Nuomininkas privalo grąžinti Automobilį techniškai tvarkingą tokios pačios komplektacijos ir būklės kaip Sutarties pasirašymo dieną, atsižvelgiant į normalų Automobilio nusidėvėjimą. Automobilį grąžinus nešvarų ar netvarkingą, skiriama 15 EUR priemoka.
6.2. Normaliam Automobilio nusidėvėjimui nėra priskiriama: Automobilio subraižymai ir deformacijos (įlenkimai), dažytų paviršių nusidėvėjimas, stiklų subraižymai, įtrūkimai, nepataisomai sugadintos padangos, ratlankių ir ratų gaubtų sulankstymai, deformacijos, Automobilio salono sugadinimai (išteptos ar pažeistos sėdynės, sulaužytos plastmasinės detalės, ištepti durelių apmušalai ir pan.).
6.3. Už paslėptus Automobilio defektus, trūkumus, komplektacijos neatitikimus, pastebėtus po Automobilio grąžinimo, Nuomininkas privalo atlyginti žalą Nuomotojui per 5 kalendorines dienas.
6.4. Automobilis perduodamas Nuomininkui ir grąžinamas Nuomotojui su pilnu baku degalų. Jei Automobilis grąžinamas ne pilnu baku, Nuomininkas turi sumokėti 1,50 EUR už kiekvieną trūkstamą litrą degalų.
6.5. Jei grąžinamo Automobilio būklė neatitinka šiame skirsnyje nurodytų reikalavimų, Nuomininkas privalo atlyginti Automobilio defektų panaikinimo išlaidas arba atlyginti žalą Nuomotojui.

Baigiamosios nuostatos

7.1. Sudarydamos, vykdydamos, keisdamos bei papildydamos Sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais.
7.2. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties, sprendžiami šalių tarpusavio derybų keliu. Nepasiekus susitarimo, ginčas sprendžiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais teisme Klaipėdoje.
7.3. Sutartyje pateikta informacija yra konfidenciali, ir šalys įsipareigoja neskelbti informacijos, susijusios su šia sutartimi, tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis.
7.4. Šalys patvirtina, kad perskaitė Sutartį ir suvokė jos tikslus ir pasėkmes.
7.5. Sutartis surašyta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kurių po vieną įteikta kiekvienai iš šalių.

 

MANAI, KAD PERSKAITEI VISĄ TIESĄ? PADALINK ŠĮ PUSLAPĮ DRAUGAMS IR DAR GAUK NUOLAIDĄ